Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

V uvodnih pojasnilih k Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) sem izpostavila dileme, ki so se pojavile v zadnjih sedmih letih veljavnosti in uporabe novega ZDR-1.

Poudarek je na ponazoritvi praktičnih vprašanjnovejši sodni praksistališčih oziroma mnenjih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorata Republike Slovenije za delo. V ta namen niso obravnavani vsi členi, ampak sem izpostavila tiste, ki povzročajo težave v praksi, in tiste, okrog katerih se je oblikovala pomembna sodna praksa.