Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Tudi tokratna uvodna pojasnila niso klasična. V njih sem poudarila novosti in spremembe ZDR-1, ki jih je prinesla novela ZDR-1D. Posebna dodana vrednost pa je opis pomembnejših strokovnih dilem, ki so se pojavile v zadnjih 11 letih veljavnosti in uporabe ZDR-1. Poudarek je na ponazoritvi praktičnih vprašanj, novejši sodni praksi, stališčih oziroma mnenjih MDDSZ ter IRSD. V ta namen niso obravnavani vsi členi, ampak se ustavljamo pri tistih, ki povzročajo težave v praksi, in tistih, okrog katerih se je oblikovala pomembna sodna praksa.