Moje knjige

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi

Priročnik Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri poslovanju kateregakoli zaposlovalca. Skozi 19 nazorno predstavljenih tematskih sklopov se boste lahko posvetovali s skoraj 700 praktičnimi zgledi, ki podrobneje pojasnjujejo teoretične razlage in usmeritve. Zglede dopolnjuje več kot 30 vzorcev pogodb in drugih pisanj, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu v vsakdanji delovnopravni, računovodski oziroma davčni praksi.

Knjiga Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

V priročniku obravnavam števila odprta praktična vprašanja, kot so:

Do kdaj je treba izplačati regres, če se delavec zaposli po 1. juliju?
Kako delavec koristi kolektivni dopust, če nima dovolj dopusta zanj?
Ali tudi za delavca, ki se zaposli med letom, velja obveza, da koristi dva tedna letnega dopusta v enem delu?
Ali ima delavec pravico do kopičenja letnega dopusta v primeru daljše odsotnosti?
Kako se izračuna sorazmerni del letnega dopusta in regresa?
Ali lahko delodajalec izplača delavcem regres v različnih zneskih?
Če se po izplačilu regresa na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi spremeni njegova višina, ali mora delavec višjo višino izplačati tudi bivšim delavcem?
Ali je dopustno, da so delavci, člani sindikata, pozitivno diskriminirani z dodatnimi dnevi letnega dopusta?
Kdaj lahko delodajalec izplača regres do 1. novembra in kaj pomeni nelikvidnost?
Kolikšna je višina nadomestila za neizrabljen letni dopust?
Kdaj se delavec lahko odpove pravici do letnega dopusta in regresa?

Knjiga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Tudi tokratna uvodna pojasnila niso klasična. V njih sem poudarila novosti in spremembe ZDR-1, ki jih je prinesla novela ZDR-1D. Posebna dodana vrednost pa je opis pomembnejših strokovnih dilem, ki so se pojavile v zadnjih 11 letih veljavnosti in uporabe ZDR-1. Poudarek je na ponazoritvi praktičnih vprašanj, novejši sodni praksi, stališčih oziroma mnenjih MDDSZ ter IRSD. V ta namen niso obravnavani vsi členi, ampak se ustavljamo pri tistih, ki povzročajo težave v praksi, in tistih, okrog katerih se je oblikovala pomembna sodna praksa.

Knjiga Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je dejanje delodajalca, ki se ga mora lotevati s tresočo roko. Sama sestava odpovedi na listu papirja je najlažja. Pomemben pa je postopek, ki ga je treba voditi pred podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kar nekaj zakonitosti je, ki jih je treba spoštovati. Poleg tega pomembno vlogo igra tudi sodna praksa. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je eno od pomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.

Ravno zato sva si z odvetnikom Miho Šercerjem zadala izziv napisati priročnik (in ne knjige). Najina želja je, da je priročnik obvezno čtivo vsakomur, ki se je že ali se bo srečal z delovnopravnim področjem, in bo nepogrešljiv pomočnik številnim pravnim in drugim strokovnjakom, ki se srečujejo z delovnim pravom. Prvič je priročnik izšel leta 2017, leta 2020 pa spremenjena in dopolnjena izdaja.

Knjiga Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

Knjiga celovito, strnjeno in sistematično obravnava sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju. Pri tem institutu dednega prava se potomec, ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami, v sporazumu s prednikom odpove dediščini, ki bi mu šla po prednikovi smrti

Opozarjam, da bi bilo treba sedanjo zakonsko ureditev sporazuma v okviru dednega prava prenoviti in nadgraditi, pri tem pa bi morali ravnati skrbno, med drugim tudi zato, ker gre za občutljivo področje posameznikov, ki še za časa svojega življenja odločajo o usodi svojega premoženja po smrti

Zakon o dedovanju sporazum ureja le v enem členu. Ob na videz skromni zakonski ureditvi pa se v praksi postavlja veliko vprašanj in pokaže nemalo praktičnih problemov. Ti so v priročniku zbrani na enem mestu in predstavljeni z življenjskimi praktičnimi primeri, da bi bilo tako mogoče lažje razumeti predlagane rešitve.

Knjiga Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Priročnik je prikaz pravilnega odpuščanja delavca, kadar gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, s poudarkom na nazorno predstavljenih postopkovnih pravilih.

Dodana vrednost knjige je analiza novejših stališč, ki so se izoblikovala v sodni praksi, na podlagi katere je v priročniku predstavljeno, s katerimi težavami se delodajalci pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga najpogosteje srečujejo in kakšne napake pri tem zagrešijo. Temu je pravzaprav namenjena še posebna pozornost. Sistematično so predstavljene aktivnosti delodajalca, ki morajo biti izvedene v posamezni fazi postopka odpuščanja delavca, da bodo ob morebitnem sporu vzdržale sodno presojo.

Nenazadnje so v priročniku predstavljene tudi pravice in dolžnosti delavcev, ki se znajdejo v postopku odpovedi iz poslovnega razloga. Le dosledno upoštevanje razlogov in postopka odpovedi zagotavlja vse pogoje za zakonitost odpovedi. Ravno nedoslednost pri izvedbi postopka odpovedi je najpogostejši razlog za njeno nezakonitost.

Za pomoč in ponazoritev so v knjigi dodani tudi vsi najpomembnejši primeri oziroma vzorci odpovedi, obvestil, dogovorov, sporazumov ipd. po ZDR-1.

Knjiga Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor

Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor

Najemna razmerja so razmerja, ki zahtevajo veliko pozornosti, saj gre za trajnejša razmerja med vsaj dvema strankama.

Namen priročnika je strnjeno prikazati zakonodajo, ki ureja najem stanovanjskih in poslovnih prostorov. Ob tem sem s primeri iz sodne prakse predstavila težave, s katerimi se stranke srečujejo v praksi. Opozarjam na najpogostejše napake tako najemodajalcev kot najemnikov in na določbe, na katere je treba biti posebej pozoren pri sklepanju najemne pogodbe bodisi za stanovanje ali za poslovni prostor.

V knjigi sta objavljena tudi primer najemne pogodbe za stanovanje in primer najemne pogodbe za poslovni prostor.