Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor

Najemna razmerja so razmerja, ki zahtevajo veliko pozornosti, saj gre za trajnejša razmerjamed vsaj dvema strankama.

Namen priročnika je strnjeno prikazati zakonodajo, ki ureja najem stanovanjskih in poslovnih prostorov. Ob tem sem s primeri iz sodne prakse predstavila težave, s katerimi se stranke srečujejo v praksi. Opozarjam na najpogostejše napake tako najemodajalcev kot najemnikov in na določbe, na katere je treba biti posebej pozoren pri sklepanju najemne pogodbe bodisi za stanovanje ali za poslovni prostor.

V knjigi sta objavljena tudi primer najemne pogodbe za stanovanje in primer najemne pogodbe za poslovni prostor.