Napišem vam pogodbo o zaposlitvi po meri vašega podjetja

Vodim vam celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Spišem podjetju prilagojene kadrovske in delovnopravne pravilnike

Svetujem vam pri obračunu (nadomestil) plač in povračil stroškov v zvezi z delom

Vodim pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe

Svetujem pri odmeri in izrabi letnega dopusta ter regresu

 

Uredim vam delovni čas, odmore in počitke delavcev

 

Pomagam vam pri sporih z delavci

 

Izvedem revizijo delovnopravnih postopkov v podjetju

 

Pomagam vam pri najzahtevnejših delovnopravnih vprašanjih