Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Priročnik je prikaz pravilnega odpuščanja delavca, kadar gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, s poudarkom na nazorno predstavljenih postopkovnih pravilih.

Dodana vrednost knjige je analiza novejših stališč, ki so se izoblikovala v sodni praksi, na podlagi katere je v priročniku predstavljeno, s katerimi težavami se delodajalci pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga najpogosteje srečujejo in kakšne napake pri tem zagrešijo. Temu je pravzaprav namenjena še posebna pozornost. Sistematično so predstavljene aktivnosti delodajalca, ki morajo biti izvedene v posamezni fazi postopka odpuščanja delavca, da bodo ob morebitnem sporu vzdržale sodno presojo.

Nenazadnje so v priročniku predstavljene tudi pravice in dolžnosti delavcev, ki se znajdejo v postopku odpovedi iz poslovnega razloga. Le dosledno upoštevanje razlogov in postopka odpovedi zagotavlja vse pogoje za zakonitost odpovedi. Ravno nedoslednost pri izvedbi postopka odpovedi je najpogostejši razlog za njeno nezakonitost.

Za pomoč in ponazoritev so v knjigi dodani tudi vsi najpomembnejši primeri oziroma vzorci odpovedi, obvestil, dogovorov, sporazumov ipd. po ZDR-1.