Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je dejanje delodajalca, ki se ga mora lotevati s tresočo roko. Sama sestava odpovedi na listu papirja je najlažja. Pomemben pa je postopek, ki ga je treba voditi pred podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kar nekaj zakonitosti je, ki jih je treba spoštovati. Poleg tega pomembno vlogo igra tudi sodna praksa. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je eno od pomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.

Ravno zato sva si z odvetnikom Miho Šercerjem zadala izziv napisati priročnik (in ne knjige). Najina želja je, da je priročnik obvezno čtivo vsakomur, ki se je že ali se bo srečal z delovnopravnim področjem, in bo nepogrešljiv pomočnik številnim pravnim in drugim strokovnjakom, ki se srečujejo z delovnim pravom. Prvič je priročnik izšel leta 2017, leta 2020 pa spremenjena in dopolnjena izdaja.