Formula za izračun subvencije minimalne plače

Formula za izračun subvencije minimalne plače

PKP8 je zaradi dviga minimalne plače in minimalne osnove za obračun prispevkov v 2021 prinesel ukrep subvencioniranja minimalne plače. Pomoč države je razdeljena na dva ukrepa. Prvi, ki velja za plače od januarja do junija 2021 bo delodajalcem prinesel 50 eur subvencije. Delodajalec jo bo dobil za vsakega delavca, katerega osnovna plača z dodatki, ki se morajo vštevati v minimalno plačo, je manjša ali enaka 1.024,24 eur.

Drugi del ukrepa pa bo veljal za plače od julija do decembra 2021. Pri njem bo minimalna osnova za obračun prispevkov anaka znesku minimalne plače. To pa je 1.024,24 eur.

Delodajalci, ki boste pridobili subvencijo ne smete spregledati pomembnih omejitev. Delavcev, za katere boste prejeli subvencijo, še tri mesece po prenehanju prejemanja le-te ne boste smeli odpustiti iz poslovnega razloga. V letu 2021 in za leto 2021 (od 5. februarja 2021 dalje) pa ne boste smeli izplačati dobička, kupiti lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Do subvencije tudi niso upravičeni vsi delodajalci (neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov, tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v RS, javna dela).

Do sorazmernega dela subvencije bo upravičen delodajalec, ki ima z delavcem sklenjeno pogodbo za delo s krajšim delovnim časom ali če delavec dela s krajšim delovnim časom (invalidi, starši, interventni ukrep, …).

Delodajalec je upravičen do sorazmernega dela subvencije takrat, kadar bo delavec v mesecu odsoten in bo prejel nadomestilo plače. Nadomestilo plače za čas praznika (če bi delavec sicer na ta dan delal, če ne bi bil praznik), ne zmanjšuje delodajalčeve subvencije.

Formula: 50 eur x (ure rednega dela + praznik) / mesečna kvota ur za polno delovno obveznost