Slovenija ratificirala Konvencijo št. 177 o delu na domu

Slovenija ratificirala Konvencijo št. 177 o delu na domu

12. februarja 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o ratifikaciji Konvencije MOD št. 177 o delu na domu. Tako je končno Slovenija tudi med državami, ki so Konvencijo iz leta 1996 ratificirale (Albanija, Argentina, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Finska, Irska, Nizozemska, Tadžikistan in Makedonija).

Pri nas je bilo delo na domu prvič urejeno leta 1961 z Zakonom o delu na domu. ZDR-1 tudi vsebuje že večino določb iz Konvencije, zato posebne spremembe v tej smeri niti niso nujno potrebne.

V zvezi z opravljanjem dela na domu je pogosto vprašanje delodajalcev, ali morajo tudi za delavce, ki občasno delajo na domu, izpolniti vse zakonske zahteve (preverba delovnega mesta, nova pogodba, …). ZDR-1 ne ločuje med delavci, ki delo na domu opravljajo občasno ali redno. Zanimivo pa je, da Konvencija določa, da delavci ne postanejo delavci na domu samo zato, ker kot zaposleni občasno opravljajo svoje delo na domu namesto na svojem običajnem delovnem mestu.

Trenutno je tudi ustanovljena delovna skupina ESS, katere naloga je pripraviti zakonodajne spremembe glede dela na domu.