Kaj pomeni zadržanje “pisilnega upokojevanja” in že vročenih odpovedi?

Kaj pomeni zadržanje “pisilnega upokojevanja” in že vročenih odpovedi?

PKP7 je v 21. členu prinesel možnost, da lahko delodajalec delavcu v javnem in zasebnem sektorju odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine (27/1 in 27/4 ZPIZ-2). Delavcu je v tem primeru pripadala odpravnina po 108. členu ZDR-1 (iz poslovnega razloga) in 60 dnevni odpovedni rok.

Ustavno sodišče je dne 18. februarja 2021 sklenilo, da do dokončne odločitve zadrži izvrševanje tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena ZDR-1 in 156.a člena ZJU. Poleg tega je zadržalo učinkovanje že vročenih odpovedi na tej pravni podlagi. Odločitev je bila sprejeta 7:2.

Kaj to pomeni? PKP7 je pričel veljati 31. decembra 2020. Delavcem, ki jim je bila ta odpoved vročena v začetku januarja 2021, se jim bo 60 dnevni odpovedni rok iztekel v začetku marca 2021. To pomeni, da če delavec z delodajalcem s sporazumom ni skrajšal odpovednega roka, odpoved ne bo stopila v veljavo vse do dokončne odločitve US in delavec ostaja v delovnem razmerju.