Webinar: Izplačilo poslovne uspešnosti v/za 2021 in vpliv PKP1-9
Loading dogodki

« Vsi dogodki

 • Ta dogodek je minil.

Webinar: Izplačilo poslovne uspešnosti v/za 2021 in vpliv PKP1-9

12. novembra 2021 , 09:00 10:30

V zadnjem letu in pol je bilo sprejetih devet interventnih zakonov. Vsak izmed njih določa, katere pogoje morajo prejemniki državne pomoči izpolniti, da jim le-te ne bo potrebno vrniti. Ena izmed okoliščin, ki lahko povzročili vračanje državne pomoči je tudi izplačilo nagrade ali dela plače za poslovno uspešnost poslovodjem. Ali je to izplačilo nezdružljivo s prejeto državno pomočjo je odvisno katere ukrepe je delodajalec koristil in v katerem časovnem obdobju.

 • PROGRAM:
 • Mesečno in enkrat letno izplačilo.
 • Način izplačila (v denarju, naravi, …).
 • Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost, ki je ugodneje davčno obravnavan (44. člen ZDoh-2)?
 • Kakšna morajo biti merila v primeru, da jih delodajalec določi v splošnem aktu ali pa so določena (ali je podlaga za njihovo določanje) v kolektivni pogodbi?
 • Kdaj se del plače za poslovno uspešnost všteva v osnovo, ki šteje za nadomestilo plače?
 • Merila za poslovno uspešnost (odločba Zagovornika načela enakosti in Upravnega sodišča).
 • Primer pravilnika za določitev dela plače za poslovno uspešnost.
 • Kakšne so omejitve v interventni zakonodaji v povezavi z izplačilom poslovne uspešnosti in pri katerih institutih?
 • Ali lahko podjetje, ki je dobilo državno pomoč, zaposlenim izplača del plače za poslovno uspešnost? Kaj pa poslovodstvu?
 • Se omejitev nanaša le na leto 2020 in 2021?
 • Ali jo lahko izplača podjetje, ki mu je bil odobren odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po ZIUOPOK?
100€ + 22% DDV

Prijava na webinar.